Επισκευές σταθερών υπολογιστών

Γρήγορη επισκευή του σταθερού σας υπολογιστή

Χαμηλό κόστος, εγγυημένο αποτέλεσμα από τους ειδικούς στην επισκευή

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ταχύτητα, χαμηλό κόστος, εγγυημένο αποτέλεσμα από τους ειδικούς στην επισκευή.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευές και τεχνική υποστήριξη.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη για την επιχείρησή σας.