Επισκευές περιφερειακών

Επισκευές σχεδόν όλων των περιφερειακών συσκευών των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οθόνες, Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα, Scanner, Δικτυακές συσκευές, UPS.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ταχύτητα, χαμηλό κόστος, εγγυημένο αποτέλεσμα από τους ειδικούς στην επισκευή.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευές και τεχνική υποστήριξη.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη για την επιχείρησή σας.